Urlaub Ferien und Entspannung
Sitemize Hosgeldiniz...
MADEN ?? SEÇ?MLER?NDE,VEDAT ÜNAL ?UBE BA?KANI PDF Yazdır E-posta
Yazar ikrb   
Pazartesi, 25 Aralık 2006
Maden ?? Sendikas? 8.Ola?an Genel Kurulunda Vedat Ünal ve listesi delegelerin yar?dan fazlas?n?n oyunu alarak seçimleri kazand?. Yeni yönetime üç yeni isim kat?ld?.

Maden ?? Sendikas? Ege Bölgesi ?ubesinin 8.ola?an Genel Kurulu Cumartesi günü Sendika toplant? salonunda gerçekle?tirildi. Kongrede Divan ba?kanl???n? Genel Sekreter Nayim Sezer yapt?. Aylard?r kamuoyunu me?gul eden ?ube kongresinden Vedat Ünal ve arkada?lar? ç?kt?. 158 delegenin oy kulland??? yönetim seçimlerinde 29 delegeye sahip Birle?im Muhalefet Grubu Lideri Tamer Küçükgencay ise 58 delegenin oyunu ald?. Halen mahkemesi devam eden Hüsta? delege seçimlerinde 60 delegenin tamam?n? yönetim alm??t?.

Sabah saat 10:00 da ba?layan Genel Kurulda eski ba?kan Mehmet Saç bir veda konu?mas? yapt?. Konu?man?n ard?ndan Mevlüt Yi?it ve Ya?ar Karata? ile birlikte salonda bulunan delegeler ile vedala?arak salondan ayr?ld?. Maden ?? Sendikas?n?n 8.Ola?an Genel Kuruluna CHP Genel ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi ve Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanr?verdi, Soma Belediye Ba?kan? Hasan Ergene, EL? Müessese Müdürü Hakk? Duran ve Müdür Yard?mc?lar?, Turgutalp Belediye Ba?kan? Ali Tulup, Siyasi Parti temsilcileri, Hüsta? Müdürü Ali Akarsu, ?mbat Madencilik ??letme Müdürü Gökalp Büyüky?ld?z, Türk ??’e ba?l? baz? ?ube temsilcileri kat?ld?. CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Cevdet Selvi ve Ak Parti Manisa milletvekili Hüseyin Tanr?verdi Genel Kurulda delegelere birer konu?ma yapt?. Delegelerin, seçim sonuçlar?n?n aç?kland??? ak?am 21:00 e kadar salondan ayr?lmad?klar? gözlendi.
Genel Kurulda yap?lan seçimlerinin ard?ndan;
?ube Ba?kanl???nda Vedat Ünal 95 oy, Tamer Küçükgencay 58 oy,
Ba?kan vekilli?inde ?brahim Emegen 90, Eyüp Azg?n 50 oy,
?ube Sekreterli?inde Recep K?l?ç 91, Yusuf Kahraman 30, Naz?m Canbaz 27 oy,
?ube Mali Sekreterli?inde Durmu? Y?lmaz 95, ?rfan Yetil 47 oy,
Te?kilat sekreterli?inde Hasan Ça?man 83, Selahattin Pala 23, Alaattin Kara 31 oy,
Yönetim Kurulu Yedek Levent Elbinsoy 98, Sezer Güleç 44 oy ald?.
Denetim Kurulu üyeliklerine ise Basr? Er, Mustafa Tercan ve Y?lmaz De?irmen seçildi.
Seçim sonuçlar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan ?ube Ba?kan? Vedat Ünal, Ba?kan Vekili ?brahim Emegen, ?ube Sekreteri Recep K?l?ç, Mali Sekreter Durmu? Y?lmaz ve Te?kilat Sekreteri Hasan Ça?man delegeler taraf?ndan omuzlara al?narak salondan ç?kt?. Daha sonra çat? restoranda kutlama yeme?i yenildi.
Haber: Kurtulu? Gazetesi
25.12.2006/ Pazartesi
Son Güncelleme ( Pazartesi, 12 Şubat 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >